پلمپ کامپیوتر PC10

پلمپ کامپیوتر
پلمپ کامپیوتر

پلمپ کامپیوتر P.C.10

اين نوع پلمپ با مواد پليمری صنعتی مقاوم و با كيفيت ساخته شده و با وجود ظرافت کليه نيازهای مورد انتظار يک پلمپ را دارا ميباشد .
روی قطعه پلمپ طرح و علامت خريدار و شماره سريال درج ميگردد . ( درج تركيب شماره و حروف امكان پذير ميباشد ) .
اين نوع پلمپ برای  كيس كامپيوتر ،‌ جعبه  و امثال آن قابل استفاده ميباشد .
استفاده از آن بسيار سهل و آسان و بدون نياز به ابزار و آموزش خاص بوده و به راحتی قفل ميشود .
دارای فضای لازم برای حک علامت و شماره سريال ميباشد .
ضد تقلب و دستكاری است ( قابل باز شدن نيست ) .
هر تلاشی برای باز كردن آن باعث مخدوش شدن و يا خرابی پلمپ ميشود .
امكان توليد در رنگهای مختلف و با مواد پليمری متفاوت طبق سفارش وجود دارد
.

پلمپهای ایمنی بسیط راهی مطمئن و کم هزینه برای حفظ امنیت و حریم های مورد نظ