پلمپ دم موشی پلاستیکی PC30

پلمپ دم موشی پلاستیکی
پلمپ دم موشی پلاستیکی PC30

پلمپ دم موشی پلاستیکی P.C.30

پلمپ دم موشی پلاستیکی P.C.30 اين نوع پلمپ مواد پليمری صنعتی مقاوم و با كيفيت ساخته شده است و در عين ظرافت دارای استحکام لازم ميباشد
روی قطعه پلمپ طرح و علامت خريدار و شماره سريال درج ميگردد . ( درج تركيب شماره و حروف امكان پذير ميباشد )
پلمپ دم موشی علاوه بر محلهای با قفل استاندارد از قبيل كانتينرها ، معمولا برای محلهايی که دارای شرايط ويژه بوده و نياز به پلمپ قابل انعطاف و باريک دارند : مانند کيسه های نمونه ، وسايل اندازه گيری ، جعبه های نگهداری کالا ، درهای ورود و خروج ، شيرهای تخليه و بارگيری و امثال آن قابل استفاده ميباشد
درج شماره و علامت با روش چاپ عميق( Deep Stamp ) كه دارای ضريب امنيتی بالا ميباشد انجام ميشود

پلمپ دم موشی پلاستیکی
پلمپ دم موشی پلاستیکی PC30

استفاده از آن بسيار سهل و آسان و بدون نياز به ابزار و آموزش خاص بوده و به راحتی قفل ميشود .
دارای فضای کافی برای حک علامت و شماره سريال ميباشد .
ضد تقلب و دستكاری است ( قابل باز شدن نيست ) .
هر تلاشی برای باز كردن آن باعث مخدوش شدن و يا خرابی پلمپ ميشود .
طول قطعه پلمپ حدود 25 سانتيمتر و قطر آن حدود 2/5 ميليمتر ميباشد
امكان توليد در رنگهای مختلف و با مواد پليمری متفاوت طبق سفارش وجود دارد
.

پلمپهای ایمنی بسیط راهی مطمئن و کم هزینه برای حفظ امنیت و حریم های مورد نظر شم