ارسال درخواست

ارسال درخواست

__________________________________
لطفا درخواست خود را پس تكميل اطلاعات ذيل ارسال فرماييد و یا با ما تماس بگیرید . قسمت پشتيباني در اولين فرصت درخواست دريافتي را بررسي  و پاسخ مناسب را ارائه خواهد كرد .

تلفن : 77343929-021

فكس : 77346339-021

basit@basitco.ir

sale@basitco.ir

لطفا برای ارائه درخواست برای ما اطلاعات زیررا تکمیل و ارسال کنید .

__________________________________

    پلمپهای ایمنی بسیط راهی مطمئن و کم هزینه برای حفظ امنیت و محدود کردن دسترسی به مکان های مورد نظر شما