بدنه پلمپ کیف SPC10

پلمپ کیف اسناد
پلمپ کیف اسناد

بدنه پلمپ کیف S.P.C.10

بدنه پلمپ کیف S.P.C.10 با مواد پليمری صنعتي مقاوم و با كيفيت ساخته شده و با وجود ظرافت کليه نيازهاي مورد انتظار يک پلمپ را دارا ميباشد
بدنه پلمپ بصورت ثابت در محل خود نصب و قفل آن بعنوان پلمپ مورد استفاده قرار ميگيرد
اين نوع پلمپ برای کيف اسناد ، ساک ، کيسه های زيپ دار و امثال آن قابل استفاده ميباشد
استفاده از آن بسيار سهل و آسان و بدون نياز به ابزار و آموزش خاص بوده و به راحتی قفل ميشود
ضد تقلب و دستكاری است ( قابل باز شدن نيست )
هر تلاشی برای باز كردن آن باعث مخدوش شدن و يا خرابی پلمپ ميشود
امكان توليد در رنگها ی مختلف و با مواد پليمری متفاوت طبق سفارش وجود دارد

پلمپهای ایمنی بسیط راهی مطمئن و کم هزینه برای حفظ امنیت و حریم های مورد نظر ش