پلمپ تسمه ای پلاستیکی PD5

پلمپ پلاستیکی
پلمپ تسمه ای پلاستیکی

پلمپ تسمه ای پلاستیکی P.D.5

پلمپ تسمه ای پلاستیکی P.D.5اين نوع پلمپ مواد پليمری صنعتی مقاوم و با كيفيت ساخته شده است
روی قطعه پلمپ طرح و علامت خريدار و شماره سريال درج ميگردد . ( درج تركيب شماره و حروف امكان پذير ميباشد )
اين نوع پلمپ علاوه بر محلهای با قفل استاندارد از قبيل كانتينرها ، معمولا برای محلهايی که دارای شرايط ويژه بوده و نياز به پلمپ قابل انعطاف و باريک دارند : مانند کيسه های نمونه ، وسايل اندازه گيری ، جعبه های نگهداری کالا ، درهای ورود و خروج ، شيرهای تخليه و بارگيری و امثال آن قابل استفاده ميباشد
درج شماره و علامت با روش چاپ عميق( Deep Stamp ) كه دارای ضريب امنيتِی بالا ميباشد انجام ميشود

پلمپ پلاستیکی
پلمپ تسمه ای پلاستیکی

استفاده از آن بسيار سهل و آسان و بدون نياز به ابزار و آموزش خاص بوده و به راحتی قفل ميشود
دارای فضای کافی براي حک علامت و شماره سريال ميباشد
ضد تقلب و دستكاری است ( قابل باز شدن نيست )
هر تلاشی برای باز كردن آن باعث مخدوش شدن و يا خرابی پلمپ ميشود
طول قطعه پلمپ حدود 20 سانتيمتر و عرض آن حدود 10 ميليمتر ميباشد
امكان توليد در رنگهايی مختلف و با مواد پليمری متفاوت طبق سفارش وجود دارد

پلمپهای ایمنی بسیط راهی مطمئن و کم هزینه برای حفظ امنیت و حریم های مورد نظر شم