پلمپ پلاستیکی دندانه ای PD1

پلمپ پلاستیکی
پلمپ پلاستیکی دندانه ای

پلمپ پلاستیکی دندانه ای P.D.1

پلمپ پلاستیکی دندانه ای P.D.1 اين نوع پلمپ مواد پليمری صنعتی مقاوم و با كيفيت ساخته شده است .

روی قطعه پلمپ طرح و علامت خريدار و شماره سريال درج ميگردد . ( درج تركيب شماره و حروف امكان پذير ميباشد ) .


اين نوع پلمپ علاوه بر محلهای با قفل استاندارد از قبيل كانتينرها ، معمولا برای محلهايی که دارای شرايط ويژه بوده و نياز به پلمپ قابل انعطاف و باريک دارند : مانند کيسه های نمونه ، وسايل اندازه گيری ، جعبه های نگهداری کالا ، درهای ورود و خروج ، شيرهای تخليه و بارگيری و امثال آن قابل استفاده ميباشد .


درج شماره و علامت با روش چاپ عميق( Deep Stamp ) كه دارای ضريب امنيتِی بالا ميباشد انجام ميشود

پلمپ پلاستیکی
پلمپ پلاستیکی دندانه ای

استفاده از آن بسيار سهل و آسان و بدون نياز به ابزار و آموزش خاص بوده و به راحتی قفل ميشود .


دارای فضای کافی براي حک علامت و شماره سريال ميباشد .


ضد تقلب و دستكاری است ( قابل باز شدن نيست ) .


هر تلاشی برای باز كردن آن باعث مخدوش شدن و يا خرابی پلمپ ميشود .


طول قطعه پلمپ حدود 24 سانتيمتر و قطر آن حدود 4 ميليمتر ميباشد .


امكان توليد در رنگهايی مختلف و با مواد پليمري متفاوت طبق سفارش وجود دارد .

پلمپهای ایمنی بسیط راهی مطمئن و کم هزینه برای حفظ امنیت و حریم های مورد نظر شم