پلمپ کیسه و کیف اسناد

پلمپ کیسه و کیف اسناد ( Bag seal ) از انواع پلمپ پلاستیکی است و با مواد پليمری صنعتی مقاوم و با كيفيت ساخته شده و با وجود ظرافت کليه نيازهای مورد انتظار يک پلمپ را دارا ميباشد .

برخی از پلمپ های مورد استفاده برای كيسه از انواع ديگر پلمپ ها مانند پلمپ های پلاستيكی ميباشد . ولی پلمپ های ديگری هم وجود دارد كه بطور اختصاصی برای انواع كيف مورد استفاده قرار ميگيرد .
اين نوع پلمپ برای کيف اسناد ، ساک ، کيسه های زيپ دار و امثال آن قابل استفاده ميباشد .
استفاده از آن بسيار سهل و آسان و بدون نياز به ابزار و آموزش خاص بوده و به راحتی قفل ميشود .
ضد تقلب و دستكاری است ( قابل باز شدن نيست ) .
امكان توليد در رنگهای مختلف و با مواد پليمری متفاوت طبق سفارش وجود دارد .
هر تلاشی برای باز كردن آن باعث مخدوش شدن و يا خرابی پلمپ ميشود .

پلمپهای ایمنی بسیط راهی مطمئن و کم هزینه برای حفظ امنیت و حریم های مورد نظر شما