پلمپ کابلی

پلمپ کابلی ( cable seal ) از کابل فولادی مقاوم ساخته شده .
پلمپ کابلی ( cable seal ) علاوه بر محلهای با قفل استاندارد از قبيل كانتينرها معمولا برای محلهايی که دارای شرايط ويژه بوده و شرايط استاندارد ندارند و نياز به پلمپ قابل انعطاف دارند قابل استفاده ميباشد .
استفاده از آن سهل و آسان و بدون نياز به ابزار و آموزش خاص بوده و به راحتی قفل ميشود .
ضد تقلب و دستكاری است ( قابل باز شدن نيست ) .
هر تلاشی برای باز كردن آن باعث مخدوش شدن و يا خرابی پلمپ ميشود .

پلمپهای ایمنی بسیط راهی مطمئن و کم هزینه برای حفظ امنیت و حریم های مورد نظر شما